Ditt namn Tipsa en vän
Din väns namn
Din väns e-post   

 
 
Båda av dessa 2 första stämplar måste vara intakta för att livstidsgarantin ska gälla, och smycket får inte ha varit inlämnat för åtgärd på annat ställe. Garantin gäller ej för normal förslitning eller tappade stenar, fattningar och dyligt, ej heller för annan onormal yttre påverkan. vi kan inte påta oss någon form av skadeersättning.
 
Vi har smycken spridda i Sverige, även hela världen, kolla med dina vänner, och tala om vår livstidsgaranti.