Kunden har lämnat in ett "tappad" hängsmycke. Hängöglan fattas och berlocköglan är dålig

Här har vi förstärkt berlocköglan, obs att hänget är ihåligt. Och vid en hårdlödning av hänget, skulle hänget explodera  (som i en bilmotor)
och kunna skada både mig och omgivningen samt smycket skulle fläkas upp
Alternativ, borra ett litet hål, och då måste vi veta om vi ska löda igen hålet igen, vilket inte är så lätt på ett tunt föremål som detta är.
Isolera hänget, kan misslyckas med en dålig lödning och hänget kan "smälla", i så fall är det totaltförstört.
Sista alternativet är våran speciella lödmetod, som vi anser är allra bäst, se resultatet nedan..

Hänget måste sedan formas till, betsas, smärglas, ytbehandlas, slipas och glännsas.


   En information från LGU©, Ateljé Lennart AB