En juvelsfattares vardag

<<<<BACKA | NÄSTA>>>>

Steg för steg,
( uppsågning i fyrkanter, borrning, fasetter och stenarna itryckta, är redan gjort.)