Smälta om guld "på kolet"
Omsmält guld "på kolet", det kan fungera vid små mängder, upp till 20 gram. Ibland aktuellt när kundens guld skall användas.
Smidet och valsat, det är extremt noga med hur långt det skall valsas första gången, för att skivror och sprickor ej skall uppstå i det färdiga arbetet! Plansen är c:a 10 gånger 10 m.m.

Färdigvalsat  för att användas till det är ägnat för! Och plansen är nu c:a 6 gånger 6 m.m.

Läs mer om smälta om på Google sök på  
lgu smälta om

Gjuta guld eller silver till smycken och ringar

  Slunggjutning.
  Vår slunggjutning ger bästa resultat.
  Vi använder oss normalt av slunggjutning då vi anser det ger det bästa och jämnaste resultatet, vid små och tunna gjutningar föredrar vi använda vår
  VAKUUM och TRYCK gjutapparat.

Gjutna Ringar i vitt guld modell FROST-IS

  Gjutna ringar.
  Vissa former och ytor måste gjutas
  för att kunna få fram den rätta "känslan"
  Du ser ett exempel på dessa två  guldringar
  som är gjutna i ett hårdsmält vittguld.
  I de fallen är slunggjutning bästa alternativ:
  Ringarna är gjutna i maskinen du ser här ovanför.
  Läs mer om FROST-IS sök på Google
  skriv in   lgu frostis

Copyright A.lennart


Home | Info@guldsmycken.com | sökmotor Google