Ej massiv klack.
Klacken är ihoplödd av flera bitar, med dålig passform,
en sådan ring är ej bra för dem som är känsliga för guld!
Jag skall sätta dit en stor och fin diamant på plattan.
Vid uppborrningen för stenen, visade det sig att själva klacken var dåligt sammansatt av flera bitar av tvivelaktig kvalité.
Ringen sedd från undersidan.
Stenen fastsatt, Diamant c.a 0,70 ct.

Det är kraftkrävande att valsa upp, och sedan smida ut en så kraftig klack, det är ett fåtal värkstäder i Sverige som har så kraftig valsmaskin, som orkar och även tar upp till 10 mm. gods. ( Vår specialgjorda tar upp mot 10mm. och 140mm. bredd, utrustad med likströmsmotor )
med likströmsmotor innebär det suverän  hastighetskontroll!
Jag kan smida upp en sådan ring!
"Alla" kraftiga ringar som säljes i dag är gjutna.

Copyright LGU

Home | Info@guldsmycken.com