WWW.GULDSMYCKEN.COM

Priser på¨Briljantslipade diamanter standard TW-VVS Slipning mycket god.
Inklusive normal montering i ring.

Priser 2009-11-24 och kan ändras utan föregående besked. Lämnad offert låser priset i 10 dagar.

Runda 0,01 ct . 390:-  kräver minst 1,2 mm ringtjocklek.
Runda 0,015 ct.  440:- kräver minst 1,3 mm ringtjocklek.
Runda 0,02 ct.  490:- kräver minst 1,45 mm ringtjocklek.
Runda 0,03 ct.  690:- kräver minst 1,7 mm ringtjocklek.
Runda 0,04 ct.  790:-  (extrapris)  kräver minst 1,9 mm ringtjocklek.
Runda större stenar, begär offert

Kontakt info@guldsmycken.com
Tillbaka till www.guldsmycken.com